Konserter

Fullt på Høyde holder fast en julekonsert sammen med de andre studentkorene i Samfunnet, samt en vårkonsert bare for Fullt på Høyde som pleier å være i mai.

Det er disse konsertene vi jobber mot, og det er alltid fantastisk å oppleve resultatet av øvingene våre på disse konsertene!

Opptak fra vårkonserten i mai 2009

Opptak fra da Fullt på Høyde sang under UKA i 2009

Opptak fra julekonserten i Grønnåsen kirke 2010

Opptak fra julekonserten i Grønnåsen kirke 2011

Opptak fra vårkonserten ved universitetet i Tromsø 2012, første del

Opptak fra vårkonserten ved universitetet i Tromsø 2012, siste del

Reklame